Návrat na hlavní stranu

ŠKOLNÍ DRUŽINA [ Speciální školské zařízení ]

Děti ve školní družině navazují načinnost předškolních dětí s rozdílem plnění úkolů odpovídajících věkovým zvláštnostem.
Úkol: rozvíjet a posilovat správný vztah k přírodě
Veškeráčinnost veŠD je rozdělena do dvou základních fází:

organizovaná (zájmová a vzdělávací)
neorganizovaná (odpočinková, rekreační a sportovní)
Metody a formy práce ve školní družině:

1. Relaxační činnost - hry dle vlastního výběru a zájmu
2 Rekreační činnost - pobyt na zahradě, sportovní hry a vycházky do přírody
3. Zájmová činnost - výtvarná, literární, dramatická a seznamování s přírodou
4. Příprava na vyučování - dle požadavků dětí a dle dohody s rodiči

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Speciální školské zařízení
AKTUALIZACE: Tomáš Kuča org. 56, 21.10.2004 v 16:36 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm